Úvod - Služby - Montáž I3

Montáž I3

Vyžadujte kvalitu, rozhodnite sa pre kompletný tesniaci systém!

Čo sú pripojovacie škáry

Pod pojmom „pripojovacia škára otvorových výplní“ je klasifikovaný priestor, ktorý sa vyskytuje v minimálnom množstve desiatok metrov na obvodovom plášti každej budovy medzi múrom a konštrukciami, ako sú okná, dvere, presklené fasády alebo strešné svetlíky. Priestor, ktorý by mal podľa požiadaviek určených normou ČSN 73 05 40 – 2 (vykonávacia vyhláška č. 291/2001 Sb. zákona o hospodárení s energiou č. 406/2000 Sb.), dosahovať podobné tepelnoizolačné vlastnosti a trvanlivosť ako okolité priľahlé konštrukcie.

Illbruck I3

V súčasnosti sa používa prevažne jeden spôsob montáže, kedy je okno mechanicky ukotvené do otvoru a vzniknutá škára zapenená polyuretánovou penou. Tá slúži ako tepelný izolant škáry. Takto vytvorená škára býva spravidla ešte niekoľko týždňov či mesiacov ponechaná poveternostným vplyvom, a to i napriek tomu, že polyuretánové peny nie sú výrobcami deklarované ako UV stabilné a dochádza k ich pozvoľnej degradácii. Pena sa stáva prašnou a jej schopnosť tepelne izolovať sa narúša. Neskôr pri dokončení exteriérového opláštenia býva polyuretánová pena prekrytá vrstvou omietky. Počas používania budovy môže izolant nekontrolovateľne zvyšovať svoju vlhkosť, obzvlášť ak je nadbytočná pena po vytvrdnutí orezaná. Buď sa do škáry dostáva dažďová voda alebo dochádza ku kapilárnemu transportu vlhkosti z omietkového materiálu, ktorý je zvyčajne vysoko pórovitý. Z tepelnoizolačného materiálu sa tak stáva v podstate tepelný vodič a vzniká tepelný most.

Ak sa pozrieme na interiérovú stranu škáry, ktorá býva veľmi často ošetrená štukou alebo inou omietkovou zmesou, treba zobrať do úvahy, že už pri bežnej prevádzke domácnosti či kancelárie dosiahne vzduch v miestnosti určitú relatívnu vzdušnú vlhkosť, ktorá sa vplyvom rozdielnej hladiny parciálnych tlakov vzduchu vo vnútri a mimo budovy šíri obvodovými konštrukciami. Ak dôjde k 100 % nasýteniu vzduchu, vďaka prudkému poklesu jeho teploty v konštrukcii obvodového plášťa vrátane izolantu pripojovacej škáry, vytvorí sa rosný bod a vzniká kondenzát. Najchúlostivejším miestom je práve pripojovacia škára, ktorá má zvyčajne stavebnú hĺbku iba 7 cm.

Nesprávná montáž - plíseň v pěně

Očakávania a požiadavky hovoria o jej porovnateľnej tepelnoizolačnej schopnosti s vlastnosťami muriva o hrúbke cca 45 cm alebo novodobej modernej konštrukcii otvorovej výplne. Materiál polyuretánovej peny je však absorpčný a ak množstvo vlhkého vzduchu prúdiaceho do škáry nie je regulovaný alebo do škáry zateká, vlhkosť v ňom počas jesenných, zimných či skorých jarných týždňov zostáva. Navyše pripojovacia škára je škárou dilatačnou. Výplňové materiály škáry musia dlhodobo prenášať zaťaženie a dilatačné pohyby okolitých prvkov. Ak je niektorá z funkcií v mieste škáry narušená, potom vznikajú tepelné mosty, praskliny v omietke a plesne. V krajných prípadoch môže v konečnom dôsledku dôjsť až k zníženiu výkonu či degradácii okolitých stavebných konštrukcií. Vyššie uvedené platí pre všetky typy konštrukcií otvorových výplní, teda hliníkové, PVC i drevené okná.

Ukázka montáže I3

Istota kvalitného tesnenia

Podľa najnovších poznatkov a v súlade s požiadavkami kladenými na pripojovaciu škáru vyvinula firma Tremco illbruck kompletný okenný tesniaci systém „i3“, ktorý spĺňa všetky požiadavky modernej doby na úspory energie a utesnenie škáry. Tento systém bol preverený nezávislým inštitútom pre okennú techniku v Rosenheimu (ift), pričom sa testovalo spolupôsobenie jednotlivých komponentov počas extrémnych podmienok a systém sa hodnotil ako celok. Deväť systémových komponentov pre vnútorné, stredové i vonkajšie utesnenie sa dá ľubovoľne kombinovať podľa potrieb konkrétnej stavby. Nezávisle od materiálu okenných rámov sa môžete rozhodnúť, ktoré produkty patriace do systému illbruck „i3“ chcete použiť.

Požiadavky na pripojovaciu škáru (podľa ČSN 70540-2):

Detaily montáže

Zadajte nezáväzný dopyt

Ďalší predávaný sortiment