Úvod - Hliníkové okná - Zasklenie hliníkových okien

Zasklenie hliníkových okien

Izolačné sklá

Izolačné dvojsklá tvoria dve tabule plochého skla, ktorých vzdialenosť je vymedzovaná rôzne širokými medzisklenými distančnými profilmi. Ohýbaný kompozit plastu a antikora, tvoriaci distančný profil, je naplnený vysušujúcim prostriedkom, ktorý zabraňuje kondenzácii vodných pár v medzisklenej dutine. Pozdĺž celého obvodu spoja skla s distančným rámčekom je organický, trvalo plastický tmel pôsobiaci proti prenikaniu vlhkosti a odolný voči UV žiareniu. Táto konštrukcia izolačných skiel je odolná voči mechanickému namáhaniu, ako je tlak, nárazy vetra, vibrácie, UV žiarenie. Aby izolačné sklo plnilo svoje funkcie, kombinujú sa rôzne typy plochých skiel, čím sa dajú zabezpečiť požadované vlastnosti: tepelno-izolačné, protislnečné, zvukovo-izolačné a bezpečnostné.

Správny výber okenného dvojskla ovplyvňuje:

Izolačné dvojsklá so zvýšenou tepelnou izoláciou

oregon

Izolačné dvojsklá so zvýšenou tepelnou izoláciou sú vysoko hodnotné izolačné dvojsklá novej generácie, ktoré spĺňajú vysoké nároky kladené na prestup tepla. Úniky tepla cez okná predstavujú vo väčšine objektov najväčšiu časť z celkového úniku energie. Mieru straty tepla, teda tepelnej priepustnosti materiálu, vyjadruje koeficient tepelnej priepustnosti U. Čím je jeho hodnota menšia, tým lepšia je tepelná izolácia. Predtým používané izolačné sklá dosahovali hodnotu U 2,7 W/m2K, dnešný štandard sa pohybuje v rozmedzí hodnôt 0,7 až 1,1 W/m2K. Táto hodnota sa tepelno-izolačnými vlastnosťami už blíži hodnote 30 cm hrubej stene.

Nízke hodnoty U sa dosahujú používaním skiel, ktorých povrch je obohatený o niekoľko vrstiev oxidov vzácnych kovov. Tieto vrstvy zabezpečujú odraz tepelného slnečného žiarenia späť do interiéru. Na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností sa vnútorný priestor dvojskla plní plynom s nízkou tepelnou vodivosťou – argónom alebo kryptónom.

Ďalšie výhody:

Izolačné dvojsklá so zvýšenou tepelnou izoláciou s použitím skla Low E 1.0

Sklá Low E 1.0 predstavujú v rámci bežných dvojskiel zatiaľ najvýkonnejší izolačný systém. Využívajú novinku na trhu izolačných skiel – sklo Silverstar Neutral 1.0 s deklarovanou emisivitou 0,02. Toto ploché sklo je pri výrobe dvakrát pokovované na rozdiel od skla Silverstar neutral 1.1, ktoré sa využíva v sklách Interm Plus. Sklo je farebne neutrálne (bezfarebné).

V kombinácii so sklom float sa v dvojskle dosahuje koeficient prestupu tepla U = 1,0 W/m2K podľa DIN 526 19 pri naplnení medziskleného priestoru argónom, pri naplnení kryptónom dokonca 0,9 W/m²K.

Dá sa použiť pre náročné aplikácie. Sklo má zároveň o 8 % nižší solárny faktor ako Interm Plus, teda 55 %. To znamená, že do interiéru prepustí 55 % slnečného žiarenia z celkového množstva žiarenia dopadajúceho na sklo. Priepustnosť pre viditeľné svetlo sa zhoršuje iba cca o 7 % na 72 % z celkového množstva žiarenia dopadajúceho na vonkajšiu stranu zasklenia. Toto zhoršenie však bežný užívateľ iba okom takmer nepostrehne.

V prípade zvolenia si daného zasklenia odporúčame použiť „teplé“ distančné rámčeky swissspacer, ktoré zlepšujú parameter prestupu tepla v okrajových častiach skla a zvyšujú teplotu vnútornej strany dvojskla v porovnaní s dvojsklom s hliníkovými rámčekmi, čím sa stáva odolnejšie voči kondenzačnému roseniu skiel.

Bezpečnostné sklá

Bezpečnostné sklo sa nazýva sklo zabezpečujúce pasívnu alebo aktívnu bezpečnosť. Pasívna bezpečnosť znamená ochranu človeka pred zranením spôsobeným vlastným sklom. Aktívna bezpečnosť je schopnosť skla ochrániť človeka alebo jeho majetok pred napadnutím, príp. poškodením, či krádežou.

Vlastnosti bezpečnostných skiel

Sklo tvrdené – ESG, RESTEX
Tvrdené sklo je sklo, ktoré má vďaka tepelnému spracovaniu vysokú odolnosť voči prasknutiu. Ak by však k prasknutiu predsa len došlo, sklo sa rozpadne na malé tupé úlomky, ktoré nespôsobujú zranenie. Vhodné do športových hál, škôl, celosklených dvier alebo presklených stien.

Sklo laminátové – VSG, CONNEX
Laminované sklo sa vyrába plošným spojením niekoľkých tabúľ číreho skla s jednou alebo viacerými vrstvami polyvinylbutyralovej fólie, ktorá sa vyznačuje vysokou pevnosťou, adhéziou a elasticitou. Ak sa takéto sklo rozbije, črepy sa zachytia na fólii, čím sa zníži alebo úplne vylúči riziko zranenia osôb.

Ďalšie vlastnosti:

Vhodné na použitie pri zvýšenej hrozbe rozbitia skla s možnosťou úrazu, na zasklenie otvorov budov, ak treba chrániť majetok pred vlámaním, konštrukciou rastrových plášťov budov, interiérových stien, priehradok s požiadavkou pasívnej bezpečnosti.

Narastajúcim problémom najmä v mestských aglomeráciách a v blízkosti dopravných koridorov sa stáva stále vyššie zaťaženie ľudského organizmu hlukom. Tento tzv. hlukový smog je spolu so znečistením vzduchu hlavným faktorom, ktorý ovplyvňuje kvalitu životného prostredia, preto je ochrana pred nadmerným hlukom stále častejšou témou. Účinnou ochranou proti hluku pri komerčných i bytových budovách je špeciálne konštruované izolačné sklo na zvukovú izoláciu.

Spektrum hluku sa skladá zo širokého rozsahu frekvencií, ktoré majú rôznu intenzitu v závislosti od zdroja hluku. Akustické vlastnosti izolačných skiel sa posudzujú podľa hodnoty indexu zvukovej nepriezvučnosti Rw v jednotkách dB a určujú izolačnú schopnosť voči šíriacemu sa zvuku. Funkcia vyjadrujúca závislosť vnímania hluku v miestnosti od absolútnej hodnoty intenzity hluku je logaritmická, preto zlepšenie zvukovej nepriezvučnosti aj o malú hodnotu má veľký význam na subjektívny pocit výrazného zníženia hluku. Zníženie hladiny hluku v miestnosti o 5 dB človek vníma ako zníženie o celú štvrtinu.

Zvukovo-izolačné dvojsklá INTERM ACOUSTIC dosahujú špičkové parametre použitím nasledujúcich prostriedkov:

Ornamentné sklá

Ornamentné sklo je ploché sklo jednostranne, príp. dvojstranne vzorované. Oba typy môžu byť v čírom, bronzovom, niektoré i v matovanom prevedení. Ornamentné izolačné sklo je zostavené z tabule liateho valcovaného skla, ktorého jedna strana je vzorovaná. Na ďalšiu tabuľu pri tvorbe izolačného skla môže byť použité ktorékoľvek ploché sklo. Nižšie zobrazené vzorky skiel sú iba informatívne a najčastejšie používané. Okrem týchto vzoriek dodávame všetky druhy skiel, vrátane vitráží alebo pieskovaných vzorov.

galaxi konfeta krizet čirý nordic Kôra bronz
Kôra číra grepi čiré delta bronz delta čirá maltovaná činčila bronz
alt deutsch čirý cathedral gross flutes čirý grossfield master linea
spotlite pave silvit bronz madera

Distančný medzisklený rámček

výhody:

Medzisklená mriežka

Zadajte nezáväzný dopyt

Ďalší predávaný sortiment