Úvod - Plastové okná - Technické parametre plastového okna Deceuninck

Technické parametre plastového okna Deceuninck

Vzduchotesnosť a vodotesnosť

Vzduchotěsnost

zendow ponúka excelentné tesniace vlastnosti:


Multifunkčné tesnenie, prepracované po stránke geometrickej, aj po stránke materiálovej, bolo vyvinuté v súlade s konceptom základného profilu.


Deceuninck - těsnost


Deceuninck - těsnost

Izolácia

Izolace

zendow ponúka excelentné tepelné a zvukovoizolačné vlastnosti:Napriek tomu, že tepelné vlastnosti okna sú ovplyvnené najmä zasklením, koncept zendow ponúka zaujímavé výhody. Zendow vďaka fyzikálnym vlastnostiam PVC zmesi, piatim komorám, hĺbke 70 mm a konceptu tesnenia plní a presahuje aj tie najprísnejšie tepelnoizolačné a zvukovoizolačné normy.


deceuninck - izolace


deceuninck - izolace


Bezpečnosť

Bezpečnost

zendow umožňuje aplikáciu viacerých bezpečnostných prvkov. Pre tento účel bol navrhnutý základný koncept profilov. Kombináciou s bezpečnostným sklom a kovaním možno dosiahnuť vynikajúce bezpečnostné vlastnosti. V závislosti od bezpečnostných požiadaviek ponúka zendow rôzne úrovne kvality zabezpečenia voči násilnému vniknutiu.


deceuninck - bezpecnost


deceuninck - bezpecnost


Tepelnotechnické vlastnosti

Tepelně technické vlastnosti

VVýsledky meraní tepelnotechnických vlastností jednoznačne dokazujú prednosti systému u okien s trojitým zasklením. PVC-U vrátane výstuhy a zasklenia zabezpečuje najlepšie vlastnosti v súlade so štandardami EN.

Všeobecne sú zisky a straty tepla vyjadrené hodnotou koeficientu U. Čím nižšia je hodnota U, tým vyššia je izolácia. Znamená to značné zníženie rizika kondenzácie vodnej pary a elimináciu možnosti úniku tepla, a teda vyšší komfort.


deceuninck - tepelné vlastnosti


deceuninck - tepelné vlastnosti


Nové rozmery

Nové rozměry

Okno, dôležitý prvok stavby, významne prispieva k celkovému estetickému vzhľadu. Vďaka hĺbke profilu 70 mm boli krivky viditeľnosti zmenšené na minimum. Ináč povedané, zendow úplne vyhovuje proporciám každej stavby.


deceuninck - rozměry


deceuninck - rozměry


Nový tvar profilov

Geometria je jednoduchá, jednoducho zapadá do všetkých stavebných štýlov a konečných úprav, od súčasných po klasické, od nových budov po rekonštrukcie. Navyše, široký rad dokončovacích profilov vytvára maximálne možnosti na vytvorenie jedinečného designu.

deceuninck - tvary


deceuninck - tvary


deceuninck - tvary

PVC-U podľa spoločnosti Deceuninck

To, že si PVC získalo po celom svete silnú pozíciu ako stavebný materiál, je predovšetkým vďaka jeho fyzikálnym vlastnostiam, ako sú odolnosť a trvanlivosť. Okno z PVC je prakticky nezničiteľné. Navyše, čo sa týka recyklovateľnosti PVC, dá sa robiť takmer donekonečna.

pvc

pvc

pvc

Základný koncept

Základní koncept

zendow bol vyvinutý v súlade s potrebami trhu:

Design – Izolácie – Bezpečnosť – Komfort – Cena – Jednoduchosť výroby – Montáž atď.

Zendow je výsledkom hĺbkovej a komplexnej štúdie, z ktorej vyplynuli 3 základné princípy, rovnako dôležité na splnenie všetkých podmienok:

základní koncept

základní koncept

Vývoj myšlienky systému zendow

Systém zendow

zendow zostáva kompatibilný so všetkými ostatnými systémami Deceuninck:

systém zendow

Mechanické a dynamické skúšky

Mechanické a dynamické zkoušky Mechanické a dynamické zkoušky

Na základe skúšok uskutočnených v akreditovanej skúšobni CSI Zlín a Pavus Praha bol profilový systém Deceuninck zendow označený ako vhodný na používanie na území Slovenskej republiky.

Mechanické a dynamické zkoušky

Teplené zkoušky

Zadajte nezáväzný dopyt

Ďalší predávaný sortiment